Values

Who said floorball is only for boys? 
Maybe someone who has never seen girls run onto the floorball pitch!
We´ve had enough of stereotypes. Girls floorball is just cool.

GUFI CUP inspires, encourages, unites

  • We want to inspire young girls to discover their inner strength and push their boundaries.
  • We want to encourage them to step out of their comfort zone, accept new challenges and discover the joy of sport and floorball.
  • And we want them to have the chance to show off their skills, compete against other teams and make new friends along the way.

What are the values of GUFI CUP?

GENUINE

This tournament is new and has a big message. Girls' floorball is based on the girls' collective, on girls' behavior. That is honest, authentic. The tournament will be exactly like that. Authentic, honest.

UNIQUE

We feel that the GUFI CUP already is and will be unique. Completely different from other tournaments. Why? It's not just about results and trophies, it's about friendship, authenticity and inspiration.

FRIENDLY
Floorball is the perfect sport for girls. Thanks to this sport, girls will learn the power of the collective, they will experience great adventures. And despite the fact that they try to beat their opponents, after the final whistle they establish friendly bonds with them. Those bonds can last forever. Thanks to floorball, everyone got to know what friendship is. GUFI CUP supports friendships and helps to create new friendships that will write new stories.

INSPIRATIONAL

This tournament can help you to say who you want to be. Maybe a super floorball player. And then you go and do your best. Inspire yourself!

Kdo říkal, že je florbal jen pro kluky?
Leda někdo, kdo ještě neviděl na florbalové hřiště naběhnout holky!
Máme už dost stereotypů. Dívčí florbal je prostě cool.

GUFI CUP inspiruje, povzbuzuje, spojuje

  • Chceme inspirovat mladé dívky, aby objevily svou vnitřní sílu a posunuly své hranice.

  • Chceme je povzbudit, aby vystoupily ze své komfortní zóny, přijímaly nové výzvy a objevovaly radost ze sportu a z florbalu.

  • A chceme, aby měly možnost předvést své dovednosti, utkat se s ostatními týmy a najít si při tom nové přátele.

Jaké jsou hodnoty GUFI CUPU?

GENUINE (UPŘÍMNÝ, AUTENTICKÝ)

Tento turnaj je nový a má velké poselství. Dívčí florbal vychází z dívčího kolektivu, z dívčího chování. To je upřímné, autentické. Přesně takový bude i turnaj. Autentický, upřímný.

UNIQUE (JEDINEČNÝ)

Cítíme, že GUFI CUP je a bude jedinečný. Úplně jiný než ostatní turnaje. Čím? Nejde v něm jen o výsledky a umístění, ale o přátelství, autentičnost a inspiraci.

FRIENDLY (PŘÁTELSKÝ)
Florbal je perfektní sport pro holky. Díky němu děvčata poznají sílu kolektivu, zažijí skvělá dobrodružství. A přesto, že se snaží porazit své soupeřky, po závěrečném hvizdu s nimi navazují přátelské vazby. Vazby, které mohou vydržet navěky. Každý díky florbalu poznal, co je to přátelství. GUFI CUP podporuje přátelství a pomáhá v tom, aby se zde rodila přátelství nová, která napíší nové příběhy.

INSPIRATIONAL (INSPIRUJÍCÍ)

Právě tento turnaj ti může pomoci s tím, aby sis řekla, kým chceš být. Třeba super florbalistkou. A pak půjdeš a uděláš vše, co je ve tvých silách.