Tournament partners in 2024

Skolaris Software

6_20230331_174841.jpg
Visit website

Skolaris Software develops software for the digital creation of school timetables. 

We are a team of planning and scheduling enthusiasts. Our goal is to improve the daily lives of students, teachers and staff in schools around the world in this direction. We combine research into school scheduling issues, refined design and programming skills, years of experience in developing educational information systems, and dedication to the entire issue to create the Skolaris system - a friendly tool for creating and optimizing schedules with a fresch perspective. 

In 2015, we founded Skolaris Software, 7 years later, schedules are created in our system in 13 countries around the world. 

Contact: David Doležel - manager, +420 777 267 735, david.dolezel@skolaris.net

Skolaris Software vyvíjí software pro digitální tvorbu školních rozvrhů.

Jsme týmem nadšenců v oboru plánování a tvorby rozvrhů. Naším cílem je zlepšit v tomto směru každodenní život žáků, učitelů a personálu ve školách po celém světě.

Skloubíme výzkum v oblasti problémů školních rozvrhů, vytříbené schopnosti designu a programování, mnohaleté zkušenosti s vývojem vzdělávacích informačních systémů a oddanost celé problematice za účelem vytvoření systému Skolaris — přátelského nástroje pro tvorbu a optimalizaci rozvrhů s neotřelým pohledem na věc.

V roce 2015 jsme založili firmu Skolaris software, s.r.o., o 7 let později se vytváří v našem systému rozvrhy ve 13 zemích světa.

Kontakt: David Doležel - jednatel společnosti, +420 777 267 735, david.dolezel@skolaris.net