23_20240405_161739.jpg
22_20240513_102433.jpg
9_20230511_140346.jpg

Jaké jsou cíle jednotlivých týmů?

Zeptali jsme se všech týmů, s jakými cíli přijíždí na GUFI CUP do Brna. Přečíst si je můžete níže! We asked all the teams about their goals for the GUFI CUP in Brno. You can read them below!

FBC Hranice (CZ), Luděk Ščudla: "Our goal is to enjoy the tournament in all aspects. Gain new experience, compete against teams we don't know. Also to try further cooperation between Hranice and Lutín. We would be satisfied with progressing to the semi-finals and if we manage to get a medal, it will be a huge achievement for us."

FTC Vysoké Mýto (CZ), Josef Mikulecký: "Firstly we would like to thank K1 Florbal Židenice for inviting us to this amazing event. We have set ourselves a very clear goal, which is to get to the knockout stages and fight into the top four. We expect to gain a lot of experience from the whole tournament, both the players and the staff. We look forward to meeting new people and maybe this will start a new cooperation with other teams in the future. We will compare with teams from another part of the country and teams from abroad, which is really great. It is also a perfect opportunity to bond the whole team as part of team-building. The whole team is looking forward to the tournament and we want to enjoy it to the fullest."

FBC Liberec (CZ), Lukáš Nesměrák: "A three-day tournament is ideal for us, because we can work intensively with the team for 3 days. We are looking forward to meeting opponents that we do not normally meet. We don't know their level at all, but we will definitely want to show maximum commitment in every match and gain more match practice."

ŠK Florbal Modra (SVK), Roman Buček: "For most of our girls, this is the first tournament abroad. We would like to compare our strengths with Czech teams, with whom we do not have much experience yet. Our older players are currently the fourth best in Slovakia, so we believe that we can trouble several teams. We are looking forward to the tournament, we are going to enjoy it above all, any success would be just a nice bonus for us."

TJ Centropen Dačice (CZ), Lukáš Vacuška: "We go to the GUFI CUP primarily to gain match experience. Since we are slowly but surely still building the girls' structure in the club, many girls have recently joined the team and, for them, every controlled match is an opportunity to get a good grip on floorball, especially five-a-side. For older players, it is again an opportunity to play against teams that they would not normally be able to face, and it is also a comparison with the bigger teams. The tournament will also be a kind of team-building for us and we are looking forward to everything that awaits us in Brno."

FLC Yantar (UA), Snizhana Dubyk: "Due to the war in the country, our team has no place to play and develop for the last year. Despite the difficulties, we train and strive to improve in spite of everything. GUFI CUP is a great opportunity for us to play at a cool level with strong teams. Our team has never been to Brno, so we really want to visit a new city, meet new teams, make new friends. We are expecting an amazing trip to the Czech Republic. We really like the organization of this event: a nice big arena, accommodation next to the hall, a beautiful city, people who are happy to communicate with us and help us realize this trip for us. It is very valuable for our club to receive personal invitations to the tournament, so we made everything possible to come. We are approaching cool games and impressions from the whole trip."

K1 Florbal Židenice (CZ), Markéta Sedláčková: "GUFI CUP is another opportunity for us to gather both new experience and a lot of unforgettable moments. We were particularly interested in the tournament because of the variety of teams that will come from different parts of the Czech Republic and even from abroad. I believe that this tournament will move us forward and show us both our strengths and our imperfections, but most of all it will bring us fun and that is the main thing in floorball."

Zlín Lions (CZ), Martin Vrla: "Our team is going to Brno mainly to gain game experience, it will be our first three-day tournament in the current squad, as we have been building the team during the season. The team will enter the tournament with the aim of using the game skills acquired so far, strengthening the team spirit, comparing themselves to teams from other parts of the country and foreign teams. We also expect a lot of fun and making new friends."

FBC Hranice (CZ), Luděk Ščudla: "Náš cíl je si turnaj hlavně užít po všech stránkách. Nabrat nové zkušenosti, poměřit síly s týmy, které neznáme. Dále vyzkoušet si další spolupráci mezi sebou, Hranice a Lutín. V případě umístění bychom byli spokojeni z postupu do semifinále a pokud se podaří medaile, bude to pro nás obrovský úspěch."

FTC Vysoké Mýto (CZ), Josef Mikulecký: "Především bychom chtěli poděkovat K1 Florbal Židenice za pozváni na tuto nevídanou akci. Cíl jsme si nastavili naprosto jasný, a to dostat se to vyřazovacích bojů a probojovat se do první čtyřky. Od celého turnaje očekáváme, že nabereme spousty zkušeností, jak hráčky tak realizační tým. Těšíme se, že poznáme nové lidi a třeba tím začne nová vzájemná spolupráce s jinými týmy do budoucna. Porovnáme síly s týmy z jiné části republiky a týmy ze zahraničí což je opravdu skvělé. Dále je to perfektní příležitost stmelit celý tým v rámci teambuildingu. Celý tým se na turnaj velice těší a chceme si ho naplno užít."

FBC Liberec (CZ), Lukáš Nesměrák: "Třídenní turnaj je pro nás ideální, protože s týmem můžeme 3 dny intenzivně pracovat. Těšíme se, že na turnaji potkáme soupeře, se kterými se běžně nesetkáme. Vůbec neznáme jejich úroveň, ale určitě budeme chtít předvést v každém zápase maximální nasazení a nabrat další zápasovou praxi."

ŠK Florbal Modra (SVK), Roman Buček: "Pre väčšinu našich dievčat ide o prvý zahraničný turnaj. Radi by sme si porovnali sily s českými tímami, s ktorými zatiať nemáme veľké skúsenosti. Naše staršie žiačky sú momentálne štvrté najlepšie na Slovensku, preto veríme, že dokážeme potrápiť viaceré tímy. Na turnaj sa veľmi tešíme, ideme si to predovšetkým užiť, prípadný úspech by bol pre nás len pekným bonusom."

TJ Centropen Dačice (CZ), Lukáš Vacuška: "Na GUFI CUP jedeme především sbírat zápasové zkušenosti. Jelikož dívčí strukturu v klubu pomalu ale jistě teprve budujeme, řada holek se připojila k týmu teprve v nedávné době a především pro ně je každý řízený zápas příležitostí, jak si florbal, navíc pětkový, pořádně osahat. Pro služebně starší hráčky je to zase možnost zahrát si proti týmům, se kterými by se běžně ani nemohly střetnout, a porovnat, jak na tom jsou ve srovnání s jejich vrstevnicemi z větších oddílů, než je ten náš. Turnaj pro nás bude zároveň jakýmsi teambuildingem a moc se na vše, co nás v Brně čeká, těšíme."

FLC Yantar (UA), Snizhana Dubyk: "Kvůli válce v zemi nemá náš tým poslední rok kde hrát a rozvíjet se. I přes tyto potíže se snažíme trénovat a zlepšovat. GUFI CUP je pro nás skvělou příležitostí zahrát si na skvělé úrovni se silnými týmy. Nikdy jsme v Brně nebyli, takže se těšíme na nové město, na to, že poznáme nové týmy, získáme nové přátele. Očekáváme úžasný výlet do České republiky. Moc se nám líbí organizace této akce: pěkná velká hala, ubytování vedle haly, krásné město, lidé, kteří s námi rádi komunikují a pomáhají nám tento výlet zrealizovat. Pro náš klub je velmi cenná osobní pozvánka na turnaj, takže jsme udělali vše, co bylo v našich silách, abychom přijeli. 

K1 Florbal Židenice (CZ), Markéta Sedláčková: "GUFI CUP je pro nás další možností nasbírat jak nové zkušenosti, tak i spoustu nezapomenutelných zážitků. Turnaj nás především zaujal rozmanitostí týmů, které přijedou z různých koutů České republiky a dokonce i mimo ni. Věřím, že nás tento turnaj posune dál a ukáže nám jak naše přednosti, tak i naše nedokonalosti, ale hlavně nám přinese zábavu a to je na florbale to hlavní."

Zlín Lions (CZ), Martin Vrla: "Náš tým jede do Brna hlavně nabrat herní zkušenosti, bude to pro nás první třídenní turnaj v aktuálním složení, jelikož jsme tým budovali v průběhu sezóny. Tým bude vstupovat do turnaje s cílem zúročení dosavadních nabytých herních dovedností, utužení týmového ducha, porovnat se z týmy z jiné části republiky a zahraniční konkurencí. Očekáváme také spoustu zábavy a navázání nových přátelství."