Tournament partners in 2024

STAREZ - SPORT

Pečujeme o brněnská sportoviště.

31_20231107_142231.png
Visit website

STAREZ – SPORT founded by the Statutory City of Brno, has been taking care of the high-quality operation and management of 18 sports facilities in the city since 2004. In addition to the Brno sports facilities, he also manages the Jasenka recreation facility in the village of Zubří near Nové Město in Moravia.
Service in the field of sports. Among the popular events are, for example, Farewell to the holidays on the Riviera, Recruitment Day on Kraví hora or the well-attended Sports Days. Company organizes sports clubs for children during the school year and suburban camps during the holidays.

Společnost STAREZ – SPORT, a.s., založená Statutárním městem Brnem, se už od roku 2004 stará o kvalitní provoz a správu 18 sportovních zařízení na území města. Mimo brněnských sportovišť spravuje také rekreační zařízení Jasenka v obci Zubří u Nového Města na Moravě.
Pro občany města Brna zajišťuje především veřejnou službu v oblasti sportovního vyžití. Z oblíbených akcí jsou to např. Rozloučení s prázdninami na Riviéře, Den náborů na Kraví hoře nebo hojně navštěvované Dny sportovišť. V průběhu školního roku pro děti organizuje sportovní kroužky a během prázdnin příměstské tábory.